Roof Umbrella

Roof Umbrella

เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้พลังงานของธรรมชาติที่ทำให้หลังคาเย็นลงด้วยการถ่ายเทอากาศผ่านชั้นอากาศหรือร่มเงา (สถานที่ที่แดดส่องไม่ถึง) หลังคากันความร้อน คือ มาตรการคลี่คลายอีกหนึ่งอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้พัฒนาแผ่นชีทกันความร้อนที่สามารถติดตั้งบนแผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบโลหะที่ถูกใช้ในตึกอาคารเป็นจำนวนมาก หลังคากันความร้อน คือ ระบบกันความร้อนหลังคาที่สามารถลงมือสร้างโดยไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถนำแผ่นหลังคากันความร้อนมาติดตั้งใหม่บนแผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบโลหะได้ สามารถก่อสร้าง “หลังคากันความร้อน” ที่เป็นแผ่นชีท บนแผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบโลหะ สามารถควบคุมการลอยของอุณหภูมิสูงขึ้นจากแดดแรงบนพื้นหลังคา สามารถได้รับประโยชน์อย่างเช่น เก็บความร้อนช่วยให้อุ่นในฤดูหนาว,ควบคุมการลดความร้อนของโลหะจากการยืดและหดตัวของวัสดุหลังคา,การลดลงของน้ำค้าง,การลดเสียงฝนให้ต่ำลง และสำหรับประโยชน์อื่นๆ เช่น ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง,ลดค่าใช้จ่ายค่าแอร์,ลดอุณภูมิห้องต่ำลง เปรียบเหมือนเป็นรูปแบบของแผ่นวัสดุซ้อนสอง ซึ่งจะทำพื้นที่ให้เป็นสีเขียวบนหลังคาโดยใช้สีทากันความร้อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับมือกับการกันความร้อนที่เป็นอยู่ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง เวลาการก่อสร้างก็สั้นและสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งหลังจากที่ติดตั้งเสร็จได้อย่างง่ายดาย สำหรับพื้นที่ที่ก่อสร้างหลังคากันความร้อน จะใช้ประมาณ80%ของพื้นที่หลังคา ส่วนหลักการกันความร้อนของหลังคากันความร้อน โดยการปูแผ่นชีทที่เปิดช่องบนหลังคาแผ่นชีทจำนวนมาก จะสร้างแสงแดดลอดออกมา และชั้นถ่ายเทอากาศที่ถูกติดตั้งระหว่างหลังคากับชีทจะควบคุมการกระจายตัวของความร้อน ซึ่งลมก็จะพัดลอดผ่านหลังคา จึงป้องกันการลอยตัวอุณหภูมิของพื้นหลังคา ประโยชน์ดังกล่าวจะทำให้ความร้อนที่สาดรังสีไปยังภายในอาคารลดต่ำลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพกันความร้อนที่ไม่มีผลกระทบจนเกิดรอยเปื้อนบนพื้นหลังคา และเป็นระบบกันความร้อนแบบใหม่ทั้งหมด

ลักษณะพิเศษของหลังคากันความร้อน

 • ไม่เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินควบคุมค่าใช้จ่ายได้ต้นทุนต่ำกส่าการก่อสร้างแบอื่น ๆ
 • ใช้ระยะเวลาสั้นในการติดตั้ง สภาพอากาศไม่มีผลกระทบในการติดตั้ง
 • คุณภาพและประสิทธิภาพไม่ลดลงแม้เวลาผ่านไป
 • วัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง น้ำหนักเบา และยังทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • สามารถถอดเปลี่ยนได้ และวัสดุที่ไม่ต้องการยังสามารถนำไป Recycle ได้


     นวัตกรรมการป้องกันความร้อนให้หลังคาเมทัลชีทนี้ได้แรงบันดาลใจจาก “ม่านกกบังแสง” หัตถกรรมพื้นบ้านของ่ปุ่นที่เรียกว่า "YOSHIZU" ตามปกติ การทำงานของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน จะเป็นการสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยการพ่น/ทาทับผิว หลังคา หรือดูดซับความร้อนที่จะผ่านหลังคาไปยังภายในอาคารโดยใช้วัสดุ โพลียูริเทน หรือ วัสดุใยแก้ว บุไว้ที่ใต้หลังคาเมทัลชีท Roof Umbrella เป็นการทำงานแทนที่ฉนวนกันความร้อนตามปกติโดยการสร้างเงาบนหลังคาเมทัลชีท รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกสะท้อนและป้องกันก่อนที่จะกระทบผิวหลังคา 3 องค์ประกอบจากธรรมชาติ (เงา, พื้นที่ว่าง และ ลม) สร้างประโยชน์ในการระบายความร้อนที่ผ่านจากหลังคาเมทัลชีทมายังภายในอาคาร ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศลดลงและยังช่วยสร้างบรรยากาศในพื้นที่ทำงานให้ดีขึ้นิเล็คตรอนลงไปจนเป็นลบ

คุณสมบัติของ ROOF UMBRELLA

 • ลดความเครียดจากความร้อน Roof Umbrella สามารถลดอุณหภูมิที่ผิวหลังคาได้อย่างมากเมื่อเทียบกับหลังคาที่ไม่มีการป้องกัน

 • ลดเสียงรบกวนที่เข้าสู่ภายในตัวอาคาร Roof Umbrella เสมือนกางร่มให้อาคาร เพราะติดตั้งโดยการคลุมหลังคาด้วยแผ่นชีทพิเศษ ซึ่งยังช่วยป้องกันการตกกระทบโดยตรงของเม็ดฝนยังหลังคาโดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงหมายความว่า Roof Umbrella ช่วยลดเสียงกระทบของฝนกับหลังคาเมทัลชีท และทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีเสียงรบกวนน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ประหยัดพลังงาน หลังจากติดตั้ง Roof Umbrella พบว่าประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศลงถึง 24.2%* และค่าไฟโดยรวมลดลงถึง16.2%*
 • ปกป้องหลังคา รังสี UV เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หลังคาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ติดตั้ง Roof Umbrella จะช่วยยืดอายุหลังคาเมทัลชีทให้ยาวนานยิ่งขึ้น

การรับประกันคุณสมบัติและใบอนุญาต

 • ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีใบอนุญาตสิทธิบัตรฉบับใหม่ (ระวังสินค้าเลียนแบบ)
 • กำหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (เกณฑ์มาตรฐานสถาปัตยกรรม (เขตป้องกันไฟไหม้หรือหลังคาในการก่อสร้างที่ป้องกันไฟไหม้ตามมาตรฐาน))
 • อายุการใช้งานแผ่นชีท นานกว่า 10 ปี (ได้ทดลอบแล้วว่าสามารถทนต่อสภาวะเสียรูปจากความร้อนได้)
 • ทดสอบแล้วว่ามีสมรรถภาพที่ทนต่อสภาวะความดันลมซึ่งทดสอบจริงในอุโมงค์ลมแล้ว
 • รับประกันคุณภาพ 3 ปี หลังจากก่อสร้าง
 • บำรุงรักษาฟรี 1 ครั้งต่อปี ในช่วงรับประกันคุณภาพ
 • ประกันภัยPL ช่วยรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในงานก่อสร้าง
 • นำผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ล่ะชิ้นมาใช้ติดตั้งในแต่ล่ะชนิดของงาน (โรงงาน,ห้องเก็บของอุณหภูมิปกติ,ห้องเก็บของแช่เย็น, สำนักงาน,ร้านค้า,ร้านสะดวกซื้อ,ร้ายขายยา,ศูนย์การค้า,อพาร์ทเม้น บ้านชั่วคราว,ห้องตัวอย่าง,สถานที่สำนักงาน,โรงเรียนอนุบาล, สถานที่กำจัดขยะ)


ก่อนติดตั้ง ROOF UMBRELLA

 • รังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์แผ่ผ่าน หลังคาเมทัลชีทมายังภายในตัวอาคาร
 • เครื่องปรับอากาศต้องตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำถึงจะ สามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้ใช้

หลังติดตั้ง ROOF UMBRELLA

 • รังสีความร้อนถูกป้องกันและสะท้อนกลับ ความร้อนผ่านหลังคาเมทัลชีทมาภายในอาคาร ได้น้อยลง
 • เครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25°C ก็ สามารถปฏิบัติงานได้ จึงประหยัด

วิธีการมาตรฐาน

 
วัสดุ
แผ่นหลังคากันความร้อน(แต่ละขนาด)
โลหะยึดมาตรฐาน 1 แบบ ๆ
การก่อสร้าง
งานติดตั้ง(ค่ารถกระเช้า・ค่ารับรองความปลอดภัย・ค่าขนของ)
การรับประกัน
ประกันคุณภาพ 3 ปี(กรณีที่ไม่ได้รับการคุณภาพก็จะทำการซ่อมแซมและรวมถึงการเปลี่ยนแผ่นชีทด้วย)
การตรวจเช็คอย่างละเอียด
เช็ค 1 เดือนหลังจากสร้างเสร็จและจะเช็คในปีต่อๆไป (ภายในระยะรับประกัน)
การประกันภัย
รับประกันขณะที่สร้างและหลังสร้างเสร็จ

ตารางขนาดของแผ่นชีท

หลังคาประยุกต์ใช้ ความกว้างของแผ่นหลังคา(mm) รหัสสินค้า ขนาด(m)
แผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบจั่วคู่
แผ่นวัสดุมุงหลังคาแบบลอน
500
SHR-500-L50 5.29×5.04
SHR-500-L40 5.29×5.04
SHR-500-L30 5.29×3.04
SHR-500-M50 3.54×5.04
SHR-500-M40 3.54×4.04
SHR-500-M30 3.54×3.04
600(300)
SHR-600-L48 5.29×4.84
SHR-600-L30 5.29×3.04
SHR-600-M48 3.54×4.84
SHR-600-M30 3.54×3.04
333
SHR-333-L53 5.29×5.368
SHR-333-L33 5.29×3.37
SHR-333-M53 3.54×5.368
SHR-333-M33 3.54×3.37